Till viss del efterfrågar vi känslig information från dig. Detta frågar vi för att kunna vara behjälpliga vid behov på plats och att du ska få en så bra vistelse som möjligt. Informationen kommer inte spridas till obehöriga och raderas efter avslutad tid på Kragenäs.