Frågor och svar om lägerbokningar på Kragenäs sommaren 2021

Vi fyller på den här sidan när det kommer in nya frågor. Vi kommer också justera informationen om den ändras.

Informationen uppdaterades senast: 2021-02-15

 

Blir det läger i sommar?

Vi planerar för att ha Kragenäs öppet från och med den 13 maj. Servicenivåerna kommer variera under sommaren. För att kunna ha Kragenäs öppet så krävs det att det inte finns några restriktioner mot att samlas för lägerverksamhet i vår del av Sverige och att vi har friska funktionärer. Vi hoppas och tror att de rådande restriktionerna kommer att lätta innan lägersäsongen drar igång.

Varje grupp måste själva ta ställning till om de vill ha läger i sommar och hur de kan göra för att hantera den situation som råder.

Hur bokar vi?

Skicka först en bokningsförfrågan till oss, klicka här för att komma till den. Ange hur många ni är och när ni vill komma. Vi kommer svara er om det finns plats och berätta hur ni betalar in anmälningsavgiften.

När ni har betalat anmälningsavgiften på 1000 kronor så har ni preliminärbokat dessa platser. Ni förbinder er inte att komma men anmälningsavgiften betalas inte heller tillbaka om ni väljer att stanna hemma.

När är sista anmälningsdagen?

Senast 15 april (för bokningar som har sin första dag 13 maj -24 juni) respektive 15 maj (för bokningar med ankomst fr.o.m. 25 juni) ska gruppen definitivanmält sig och alla sina deltagare med komplett deltagarinformation.

Vi behöver justera våra anmälningar!

Det går att justera era anmälda deltagare under veckan efter definitivanmälan. Ni får ett mail av oss som ni kan svara på. Därefter låser vi er bokning och skickar fakturan.

Men en av våra deltagare blev sjuk…

Då får ni lösa det med deltagaren och se vilket försäkringsskydd denne och/eller kåren eventuellt har.

I år har Kragenäs fokuserat på att kunna erbjuda möjlighet till bokning och avbokning så sent som möjligt. Därför har vi ingen möjlighet att administrera justeringar av deltagarantalet efter fakturering. Om ni behöver justera namnen, eller ta bort någon deltagare helt så gör ni det när ni är framme på Kragenäs så att vi vet vilka som är på plats på området.

Men en av våra deltagare har ångrat sig och vill följa med!

Då får ni lösa det inom er kår och se om det till exempel finns någon annan som inte längre vill följa med så att ni kan byta plats på deltagarna.

I år har Kragenäs fokuserat på att kunna erbjuda möjlighet till bokning och avbokning så sent som möjligt. Därför har vi ingen möjlighet att administrera justeringar av deltagarantalet efter fakturering. Om ni behöver justera namnet på deltagarna så gör ni det när ni är framme på Kragenäs så att vi vet vilka som är på plats på området. Observera att det inte går att justera specialkost eller andra särskilda behov efter sista anmälningsdag.

Vi kom på för sent att vi vill komma till Kragenäs!

Vad roligt att ni vill komma. Vi förstår att det kan bli sena besked i år och vi hjälper gärna till om vi kan.

Om din grupp kommer på efter sista anmälningsdagen att ni vill komma till Kragenäs så kan ni höra av er till kansliet och se om det finns möjlighet till detta. I så fall anmäler ni er inom 3 dagar. Fakturan kommer att skickas direkt och ska betalas omgående. Det är inte möjligt att själv avboka gruppen om man anmält sig efter 15 maj. Däremot omfattas gruppen av samma villkor som andra grupper om det är Kragenäs som väljer att ställa in.

Vi känner oss oroliga – vad händer om vi vill avboka?

Vi har full förståelse för att det är ett osäkert läge för alla. För att göra det så enkelt som möjligt för alla så gäller följande datum om ni vill avboka hela er bokning (alltså inte enskilda deltagare):

Ankomst t.o.m 24 juni Ankomst 25 juni – 31 aug
(ej specialveckorna)
Specialveckorna
Möjlighet att avboka utan kostnad (utom 1000 kr) Möjlighet att avboka utan kostnad (utom 1000 kr) Möjlighet att avboka utan kostnad (utom 1000 kr)

25 april 2021

31 maj 2021

31 maj 2021

Möjlighet att avboka mot 50% kostnad Möjlighet att avboka mot 50% kostnad Möjlighet att avboka mot 50% kostnad

2 maj 2021

30 dagar innan ankomst

20 juni 2021

Möjlighet att avboka mot 80% kostnad Möjlighet att avboka mot 80% kostnad Möjlighet att avboka mot 80% kostnad

9 maj 2021

3 veckor innan ankomstdag

1 juli 2021

 

Vi kan inte resa till Kragenäs på grund av reserestriktioner – vad ska vi göra?

Om din grupp inte kan resa till Kragenäs som ni planerat på grund av reserestriktioner så kan ni avboka hela er vistelse. Då gäller samma avbokningsregler som ovan.

Vi vill åka hem ifrån Kragenäs!

Om ni har kommit till Kragenäs och väljer att avbryta er vistelse så får ni inga pengar tillbaka eftersom vi redan har gjort alla inköp för er.

Vad händer om det inte är möjligt att ha läger i sommar?

Vi hoppas att vi kan genomföra verksamheten som planerat även i sommar. Vi kan dock inte genomföra trygga läger om det finns restriktioner mot att samlas för lägerverksamhet i vår del av landet. Vi kan inte heller genomföra lägerverksamhet om våra funktionärer blir sjuka eller något annat liknande inträffar.

Ett eventuellt beslut om att ställa in verksamheten fattas av Göteborgs scoutdistrikts styrelse. Distriktsstyrelsen kommer att följa pandemins utveckling under hela våren och sommaren.

Den 5 maj och 13 juni kommer distriktsstyrelsen ta ställning till aktuellt läge och besluta om vi kan fortsätta planera för att genomföra verksamhet eller om vi tvingas ställa in. Styrelsen kommer framför allt grunda sitt beslut på om det finns restriktioner i vår del av landet som gör att det inte går att ha läger. Det kan handla om att det finns en avrådan från just läger, eller andra omständigheter som gör det svårt att bedriva lägerverksamhet. Eftersom pandemins följder är oviss för oss är det tyvärr inte möjligt att ange exakt vad som kommer krävas för att bestämma om det blir läger eller om vi måste ställa in.

Om det efter den 5 maj respektive 13 juni kommer restriktioner som påverkar möjligheten att ha lägerverksamhet på Kragenäs så kommer distriktsstyrelsen att ompröva sitt tidigare beslut utifrån dessa.

Vad händer om Kragenäs ställer in?

Om Kragenäs avbokar er vistelse med anledning av aktuella eller förväntade restriktioner i vår del av landet, eller för att det av andra skäl inte är möjligt att genomföra läger så kommer ni inte behöva betala någon avgift till oss. Däremot får ni inte tillbaka er bokningsavgift på 1000 kronor. Kragenäs tar inte ansvar för några andra kostnader som ni har haft eller får på grund av detta.

Om det inte är Kragenäs som ställer in, utan ni själva som väljer att inte komma så kan ni avboka er vistelse enligt de avbokningsregler som gäller, oavsett anledning.

Blir det program som vanligt?

Det hoppas vi absolut! Både funktionärslett och gemensamt program planeras, men det mesta av programmet leds av gruppens egna ledare (precis som tidigare år). Om vi måste ställa in aktiviteter så kommer inte gruppen kompenseras ekonomiskt. Avgiftsbelagda aktiviteter som ställs in av Kragenäs kommer inte faktureras. Vår förhoppning är dock att kunna erbjuda andra aktiviteter om något ordinarie program inte kan eller får genomföras.

När skickar ni fakturan och när ska vi betala?

Vi skickar fakturan vecka 24 och det är 30 dagars betalningstid.
Efter lägret faktureras eventuella tillkommande belopp så som kostnadsbelagt program o dyl.

Vad behöver vi som grupp göra?

Från Kragenäs sida försöker vi vara tydliga med vad vi har för regler i år. Vi förväntar oss att alla grupper som vill komma till oss försöker ta sin del av ansvaret i den rådande situationen. Det innebär till exempel att gruppen: